Toneelgroep Amsterdam start schrijversproject

Binnenkort begint Toneelgroep Amsterdam met een schrijversproject. Dat is opmerkelijk. ‘s Lands grootste en rijkste gezelschap krijgt al jarenlang het verwijt zich niet te bekommeren om de toneelschrijfkunst in Nederland. Van Ivo van Hove is bekend dat hij niets moest hebben van nieuw Nederlandstalig toneel. ‘Dat gaat nu dus veranderen’, bevestigt Johan Reyniers, hoofd dramaturgie van Toneelgroep Amsterdam.

Reyniers wil nog niet veel kwijt over dit initiatief waarin auteurs begeleid zullen worden om toneelteksten te schrijven voor de grote zaal. Hij vergelijkt het project met TA-2, het platform voor de ontwikkeling van regietalent dat in het verleden voorstellingen van Thibaud Delpeut, Eric de Vroedt en meer recent Maren E. Bjørseth presenteerde. Reyniers benadrukt dat het om een ‘intern schrijversproject gaat dat los staat van het ensceneren van teksten’. Welke schrijvers hiervan deel zullen uitmaken is ook nog niet bekend. Waarschijnlijk start het project in 2018.

Dat het klassieke repertoire steeds verder terrein verliest, signaleerde Scènes al eerder. De aankondiging van dit project van Toneelgroep Amsterdam markeert echter een trendbreuk bij de grote gezelschappen. Bij Het Nationale Theater en bij Toneelgroep Maastricht wordt steeds meer nieuw Nederlands toneel gemaakt. Bij het Ro Theater was dit al jarenlang beleid. Of Theater Rotterdam dit voortzet, is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat de jaarlijkse heropvoeringen van Shakespeare en Tsjechov steeds meer concurrentie van eigentijds toneel krijgen. Sommige insiders menen dat het toneel dit hard nodig heeft omdat gezelschappen al jarenlang regelmatig spelen voor grote zalen waarin nog geen honderd mensen zitten.

Tekst: Jos Schuring

Meer weten

Genre: