Colofon

Hoofdredactie: Jos Schuring

Redactie: Martin Hendriksma, Marjan Terpstra en Janita Sassen

Art direction en vormgeving: Janita Sassen

Medewerkers: Ruud Buurman, Maria Goos, Isolde Hallensleben, Katinka Polderman, Margriet Prinssen, Gijs Scholten van Aschat

Eindredactie en correcties: Marjan Terpstra 

Comité van Aanbeveling: Melle Daamen, directeur Stadsschouwburg Amsterdam; Cees Langeveld, directeur Chassé Breda; Jaap Lampe, directeur Stadsschouwburg/Philharmonie Haarlem; Marischka Leenaers, adviseur sponsoring; Nel Oskam, directeur Goudse Schouwburg en Gerardjan Rijnders, regisseur.

Website: Dries Arnolds, Pixelstyle Webdiensten, www.pixelstyle.nl

Uitgever: Virtùmedia in opdracht van Scènes BV, Pepijn Dobbelaer, Postbus 595, 3700 AN Zeist, 030-692 06 77, www.virtumedia.nl

Advertenties:

  • Ria Lammers van Toorenburg, 030-691 38 35, E-mail
  • Mariska Jankovits, 030-693 11 77, E-mail

Marketing:

  • Marianne Vreeswijk, 030-307 22 46, E-mail
  • Babette Gabriël, 030-307 22 46, E-mail

Druk: Senefelder, Doetinchem

Distributie: Aldipress

ISSN 2214-6520

Abonnementen 6 nummers per jaar, Nederland € 29,95, eerste jaar € 19,95

Prijswijzigingen voorbehouden. Abonnementen kunnen op ieder moment ingaan en worden automatisch voor een jaar vernieuwd.

© Scènes Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.