Colofon

Hoofdredactie: Jos Schuring

Redactie: Ruud Buurman, Eric Korsten, Jan Willem Papo en Janita Sassen

Art direction en vormgeving: Janita Sassen

Medewerkers: Ruud Buurman, Maria Goos, Dolf Jansen, Astrid van Leeuwen, Margriet Prinssen, Hans Smit, Gijs Scholten van Aschat

Eindredactie en correcties: Jan Willem Papo

Comité van Aanbeveling: Melle Daamen, directeur Theater Rotterdam; Cees Langeveld, directeur Chassé Breda; Jaap Lampe, directeur Stadsschouwburg/Philharmonie Haarlem; Marischka Leenaers, adviseur sponsoring; Nel Oskam, directeur Goudse Schouwburg en Gerardjan Rijnders, regisseur: Yolande Melsert, directeur NAPK.

Website: Dries Arnolds, Pixelstyle Webdiensten, www.pixelstyle.nl

Uitgever: Virtùmedia in opdracht van Scènes BV, Pepijn Dobbelaer, Postbus 595, 3700 AN Zeist, 030-692 06 77, www.virtumedia.nl

Advertenties: Mariska Jankovits, 030-693 11 77, E-mail

Marketing:

  • Marianne Vreeswijk, 030-307 22 46, E-mail
  • Babette Gabriël, 030-307 22 46, E-mail

Druk: Senefelder, Doetinchem

Distributie: Aldipress

ISSN 2214-6520

Abonnementen 6 nummers per jaar, Nederland € 29,95, eerste jaar € 19,95

Prijswijzigingen voorbehouden. Abonnementen kunnen op ieder moment ingaan en worden automatisch voor een jaar vernieuwd.

© Scènes Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.