Colofon

Hoofdredactie: Jos Schuring

Art direction en vormgeving: Janita Sassen

Eindredactie: Jan Willem Papo Redactie: Ruud Buurman, Eric Korsten

Medewerkers: Henri Drost, Maria Goos, Dolf Jansen, Margriet Prinssen, Hans Smit, Gijs Scholten van Aschat, Herman van Veen

Webredactie: Jamiy Stregels, David Veldman, Anna ten Brinke

Comité van Aanbeveling: Melle Daamen; Cees Langeveld, directeur Chassé Breda; Jaap Lampe, directeur Stadsschouwburg/Philharmonie Haarlem; Marischka Leenaers, adviseur sponsoring; Nel Oskam, directeur Goudse Schouwburg en Gerardjan Rijnders, regisseur: Yolande Melsert, directeur NAPK.

Website: Dries Arnolds, Pixelstyle Webdiensten, www.pixelstyle.nl

Uitgever: Scènes BV in samenwerking met Virtumedia

Advertenties: Mariska Jankovits, 030-693 11 77, E-mail

Marketing: Anna ten Brinke, 030-6913835, E-mail

Druk: Bal Media Schiedam

Distributie: VMB press

ISSN 2214-6520

Abonnementen 6 nummers per jaar, Nederland € 29,95, eerste jaar € 19,95
Prijswijzigingen voorbehouden. Abonnementen kunnen op ieder moment ingaan en worden automatisch voor een jaar vernieuwd.

© Scènes Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.